catala
inicioempresaservicioscontactar
 

INSPECCIÓ I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

 • Mesurament de la posada a terra.
 • Mesurament de resistència d'aïllament de les instal·lacions.
 • Mesurament de continuïtat elèctrica.
 • Mesurament de les diferents variables: Tensió, Intensitat, Potència.
 • Proves d'operació de la sensibilitat d'interruptors Diferencials.
 • Connexió de posada a Terra.

TREBALLS EN COMUNITATS DE VEÏNS:

Reformes, substitució de:

 • Escomeses.
 • Línies Generals d'Alimentació.
 • Derivacions individuals.
 • Quadres de maniobra i protecció.
 • Instal·lació elèctrica interior de: habitatges, locals comercials, oficines, naus industrials, segons normativa.
 • Pintura en escales de comunitats.

REFORMES EN GENERAL

 • Aplicacions de Microciment en: cuines, cambres de bany, salons, etc.
 • Reformes en cuines, cambres de bany, substitució de lavabos, wc.
 • Substitució de rajoles i terratzos.
 • Treballs de pintura, bons acabats.
 • Lampisteria en general.

REVISIÓ I MANTENIMENT DE:

 • Locals de pública concurrència.
 • Integral d'edificis.

*** El manteniment d'una finca és important, per mantenir el valor de la propietat.

Li oferim un servei integral, que solucionaran les seves necessitats en:
Reformes i manteniments d'instal·lacions.
Pressupostos sense compromís.
Les visites per elaborar un pressupost
NO tenen cost algun.

 

 

© 2011 Instalaciones Eduispar